Tuetano- TUETANO
- 2008
- Hueso y madera de manzano.
- 10 x 39 x 20 cm.